IT Podpora Systémů
Neposkytujeme jen služby, ale dodáváme i potřebné technologie. Spolupracujeme s většinou známých výrobců hardwaru a softwaru a jsme tak schopni dodat požadované vybavení většiny existujících značek. Kromě samostatných dodávek výpočetní techniky dodáváme hlavně komplexní celky složené z hardwaru, softwaru i našich služeb. U těchto celků má klient velkou výhodu, že vždy ručíme za výslednou funkčnost celého námi navrženého řešení a jsme schopni se o řešení postarat ve všech fázích jeho životního cyklu (návrh, implementace i dlouhodobá správa IT).
SÍŤOVÉ SLUŽBY
SÍŤOVÉ SLUŽBY

Nabízíme zprávu a administraci síťových služeb. Řešení stavíme na Ubiquiti prvcích až po výkonné CISCO, Huawei a Juniper boxy. Je na přání zákazníka, jaké řešení preferuje a vyžaduje.
DATABÁZE SQL a NOSQL
DATABÁZE SQL a NOSQL

Zavádíme systémy od Maria DB, až po Oracle DB. Využíváme dostupných technologií pro zvýšení rychlosti jako je in memory running. Preferujeme dostupné SLA pro naše zákazníky. Všechny tyto systémy provozujeme v clusteru, jako je MariaDB cluster a Oracle RAC/Data Guard cluster.

LB/HA/FAILOVER SYSTÉMY
LB/HA/FAILOVER SYSTÉMY

Na žádost zákazníka clustrujeme systémy na úrovni os do clusterů. Na tomto systému provozujeme active/standby nebo active/active systémy jednotlivých nodů. P5evážně nasazujeme klustery od OS systému na bázi Pacemaker a clustery pomocí techologie Docker.

VIRTUALIZACE
VIRTUALIZACE

Nasazujeme virtualizaci na operační systémy Microsoft, Linux pomocí virtuálních systémů VMware, KVM, Qemu a Hyper-v. Používáme plně, para virtualizované systémy. V poslední době rozšiřujeme také kontejnery a jejich správu např. přes Docker.


ADMINISTRACE OS
ADMINISTRACE OS

Správa a administrace operačních systémů. Od serverových Windows systémů přes Linux systémy až po specializovaná Unix systémy HPUX, Solaris/Oracle Unix. Vše dle požadavku zákazníka.

SECURITY BENCHMARK
SECURITY BENCHMARK

Při nastavení systému dodržujeme doporučené normy, pro zpracování dat. Nejprve je potřeba tyto data analyzovat a po té můžeme dle požadavku zákazníka doporučit příslušnou ochranu zákazníka. Operační systémy spravované námi již tyto normy splňují.AUDIT SYSTÉMU
AUDIT SYSTÉMU

Auditujeme veškeré prostředí OS jako je Windows, Linux, Unix, automaty a další. Naše nástroje jsou v plně s normy PCI-DSS a návazných. Poskytujeme přesný přehled stavu v systému a jiných funkcionalit. Dokážeme ochránit data, pohyb osob a manipulaci s daty na jejich úložišti.

WEBSITE PROTECTION
WEBSITE PROTECTION

Implementujeme webový aplikační firewall. Web aplication firewall (WAF). Provádí monitorování bezpečnosti aplikací v reálném čase a řízení jejího přístup. Podporuje plný monitoring na HTTP vrstvě. Průběžně vyhodnocuje pasivní cestou bezpečnosti aplikace a zamezuje případným INJECT technikám.

STORAGE SYSTEMY
STORAGE SYSTEMY

Navrhneme vám vhodnou architekturu pole dle objemu dat. Zajistíme dle požadavku i mirroring polí v režimu high availability či failoveru. Pracujeme také s technologií DRBD pro failover datových polí.

KOMUNIKAČNÍ SERVERY
KOMUNIKAČNÍ SERVERY

Zajišťujeme komunikační protokoly pro výměnu dat jako jsou SFTP, FTP, FTPS. Používáme také i CIFS architekturu pro výměnu data. Používáme také technologie na LDAP pro zprávu hesel a automatizaci password politiky.

VISUALIZACE V GRAFECH
VISUALIZACE V GRAFECH

Systém Grafana umožňuje dotazování, vizualizaci, upozornění a pochopení vašich metrik bez ohledu na to, kde jsou uloženy. Vše je umístěno v přehledných dashboardech a grafech.


MONITORING SYSTÉMŮ
MONITORING SYSTÉMŮ

Monitorujeme systémy pro analýzu jednotlivých služeb na bázi Nagios technologie. Tyto sondy online vyhodnocujeme a dále zpracováváme pro notifikace k zákazníkovi.IT Support Services

V čem jsme lepší

Začínáme analýzou systému, vybudováním techologie v modelovém prostředí a prokázání úspešnosti v IT. Pokračujeme pak v následné instalaci a konfiguraci systému. Jsme vždy dostupní pro naše zákazníky, ale počítáme s tím, že je nákladově efektivní si spravovat systémy se svými zaměstnanci. Budoucnost je poslední složkou a tou je neustálé zdokonalení IT a budování uzkých vztahů.
  • Full IT support – Nabízíme plnou vzdálenou podporu.
  • Proactive IT support services – Naši zaměstnanci mají dostatek zkušeností s instalací, configurací a bezpečností a tím odstraněním IT hrozeb předtím než začnou problémy.
  • Dedicated IT solutions – Analyzujeme vaše potřeby a poskytneme vám řešení rychlé a přizpůsobivé.
Více

OS Unix, Linux RedHat, Suse

Jsme odborníci v instalaci OS systémů. Instalaci provádíme v souladu s Center for internet security.

DB Oracle, Mysql, Mariadb, Sybase, Mssql

Instalace konfigurace a správa systému, spolu s klusterovým řešení s vysokou stabilitou.

Virtualizace prostředí

Virtualizace systému, paravirtualizace, virtualizace na úrovni operačního systému, aplikační virtualizace. (vmware, kvm a rhelv)

Analýza bezpečnosti systému

Zajištění online monitoringu systémů a routerů. Proaktivní monitoring síťových prvků.

Identifikace monitoring stávájících prostředků

Stav stávajícího systému, identifikace a zabezpečení.

Stav stávajícího systému, identifikace a zabezpečení.

Vzdálená podpora systémů, technická pomoc a podpora.

O nás

Jsme firma se silným technickým zázemím. Disponujeme zkušeným senior týmem. Naše znalosti nám dovolují vstupovat do velkých společností i nadnárodních korporací. Spolupracujeme s leadery produktů IT technologií. Věnujeme se i zabezpečení na bázi IDS/IPS systémů. Certifikace je samozřejmostí.